Gaute Gulbrandsrød

Restituering er en kontinuerlig prosess. Denne utvikling kan du til en viss grad styre. Store skader kan man komme igjennom med det rette verktøyet. Yoga er overlegent i gjennoppbygging av kroppen. En myk og smidig kropp med lange muskler og sener tåler langt mer før det oppstår skader. Dersom uhell er ute, vil du restitueres langt raskere.

Sommeren 2001 gikk jeg i bakken.

 
L1 Gr bakfra.jpg
L1 Gr mended.jpg

Alle bilder på denne nettside av meg er med knust ryggvirvel L1.

Trent gjentatte uker under: 

Andrey Lappa:                 http://www.yoga.com.ua/

Chuck and Maty:            http://www.chuckandmaty.com/

Edward Clark:                 http://www.tripsichore.com/

David Swenson:              http://www.ashtanga.net

Graeme Northfield:         http://www.absoluteastangayoga.net/

Faiq Biria:                       http://www.sfbiria.com/

Donna Holleman:           http://www.donaholleman.com/

Ron Reid:                       http://downwarddog.com/

Elizabeth Connolly:        http://www.yogafarm.co.uk/

John Scott:                     http://www.stillpointyoga.co.nz/

 

Og setter pris på de dagene jeg hadde med: 

Shandor Remete:             http://www.shadowyoga.com/

Thias Little:                      http://www.yogasource-santafe.com/

Ana Forrest:                     http://forrestyoga.com/

Danny Paradise:              http://www.dannyparadise.com/

Shri K Pattabhi Jois:        http://www.kpjayi.org/

Simon Low:                     http://www.simonlow.com/

Alex Medin:              

Manu Jois:                       http://www.manjujois.com/

Dennis Dean:                   http://yogamandiram.com/

Richard Freeman:            http://www.yogaworkshop.com/